s3.png
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm chính Sản phẩm khác

NHÓM SẢN PHẨM KHÁC

     Ngoài các nhóm sản phẩm chính như nêu trên, công ty còn sản xuất rất nhiều các loại mặt hàng khác. Một trong các mặt hàng đó là nhông xích xe máy, từ năm 2003 đến nay, trung bình mỗi tháng, công ty sản xuất cho các tập đoàn Honda, Yamaha, SYM, … trên dưới 30.000 chi tiết nhông xích.