s1.png
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm chính Sản phẩm ngành thép

NHÓM SẢN PHẨM NGÀNH THÉP

      Cơ khí Thuận Phát đã cung cấp rất nhiều phụ tùng cho ngành thép, phục vụ sản xuất của rất nhiều công ty như:Công ty Gang thép Thái Nguyên ( Nhà máy cán thép Lưu Xá, nhà máy cán thép Thái Nguyên ), công ty  Thép Tam Điệp (Pomihoa), …

Các sản phẩm cung cấp cho ngành thép:

    - Bánh răng thẳng, bánh răng nghiêng, bánh răng côn các loại.

    - Trục răng các loại.

    - Trục then hoa.

    - Trục vít, bánh vít các loại.

    - Con lăn và gối đỡ con lăn các loại.

    - Đầu cần xilanh.

    - Các loại trục.

    - Khớp nối răng.

    - Vành răng ngoài, răng trong với các thông số khác nhau.

    - Bánh xe, puly.

Các loại trục răng,...

Các loại bánh răng, bánh vít, bộ khớp nối răng,…

 


Bánh xích, bánh vít với các thông số kỹ thuật khác nhau,…

Hộp giảm tốc