s2.png
Bạn đang ở: Trang chủ Tài liệu kỹ thuật Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp trong - Tính toán hình học

Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp trong - Tính toán hình học

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bộ truyền bánh răng có tỷ số truyền không đổi, trong đó các bánh răng tuơng ứng với các prồin gốc có nhiều dày răng danh nghĩa theo đường chia bằng chiều rộng bánh răng, đường chia chiều cao làm việc của bánh râng thành hai phần bằng nhau, không có biến thể đầu răng và có biến thể đầu răng.

Tiêu chuẩn quy định phương pháp tính các thông số hình học của bộ truyền cũng như các thông số của cắc cặp bánh răng được ghi trên bản vẽ chế tạo theo TCVN 1807 : 1976

Xem: Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp trong - Tính toán hình học