s1.png
Bạn đang ở: Trang chủ Tài liệu kỹ thuật Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp ngoài - Tính toán hình học

Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp ngoài - Tính toán hình học

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 1989:1977 về Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp ngoài - Tính toán hình học

Tiêu chuẩn này áp dụng cho bộ truyền bánh răng trụ thân khai, ăn khớp ngoài, được chế tạo theo prôfin gốc không vát đầu răng và vát đầu răng, có chiều dày răng danh nghĩa theo đường chia bằng chiều rộng rãnh răng, đường chia chia chiều cao làm việc của răng thành hai phần bằng nhau.Tiêu chuẩn quy định phương pháp tính các thông số hình học của bộ truyền cũng như các thông số hình học của các bánh răng được ghi trên bản vẽ chế tạo theo TCVN 1807 : 1976.

Xem: Truyền động bánh răng trụ thân khai ăn khớp ngoài - Tính toán hình học