s1.png

      ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG

     Công ty vinh dự được là đối tác của một số doanh nghiệp lớn như:

     1. Công ty giấy Bãi Bằng

      - Địa chỉ website:  http://www.devyt.com/vi/

     2. Công ty Gang thép Thái Nguyên

        - Địa chỉ website:  http://tisco.com.vn/

     3. Công ty máy và phụ tùng số 1

     4. Công ty Dieren Sông Công

        - Địa chỉ website: http://www.disoco.com.vn/

     5. Công ty xi măng Hướng Dương

        - Địa chỉ website: http://www.pomihoa.com.vn/

     6. Công ty Thép Pomihoa

        - Địa chỉ website: http://www.pomina-steel.com/

     7. Nhà máy xi măng La Hiên

        - Địa chỉ website: http://www.ximanglahien.com.vn/

     8. Công ty giấy Hoàng Văn Thụ

        - Địa chỉ: Tổ 5, Phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên

        - Địa chỉ website:

     9. Công ty Giấy Cầu Đuống

         - Địa chỉ website:  www.tissuesd.com.vn
     10. Công ty xi măng Bút Sơn

         - Địa chỉ website:  http://vicembutson.com.vn/