s2.png
Bạn đang ở: Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm chính Sản phẩm ngành xi măng

 NHÓM SẢN PHẨM NGÀNH XI MĂNG

      Cơ Khí Thuận Phát đã cung cấp rất nhiều sản phẩm cho nhiều công ty xi măng như Công ty cổ phần xi măng La Hiên, Công ty xi măng Thái Nguyên, Công ty xi măng Hướng Dương (tập đoàn Pomihoa), …

      Các sản phẩm cung cấp cho ngành xi măng:

    -  Bánh răng thẳng, bánh răng nghiêng, bánh răng côn các loại.

    -  Trục răng các loại.

    -  Trục then hoa.

    -  Con lăn và gối đỡ con lăn các loại.

    -   Đầu cần xilanh.

    -   Các loại trục.

    -  Khớp nối răng.

    -  Vành răng ngoài, răng trong với các thông số khác nhau.

    -  Bánh xe, puly.


Một số chi tiết trong các hộp giảm tốc mà công ty sản xuất


 
 Bánh răng  thẳng, răng nghiêng, bánh răng côn xoắn, trục răng, … được sản xuất tại công ty
 

Trục then hoa được sản xuất bằng máy phay trục then hoa chuyên dùng tại công ty


Bánh vít, bánh xích được sản xuất tại công ty.


Hộp giảm tốc